Sjöstedt, A.G.

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Gustaf Sjöstedt, Kungstorget 9, erhöll den 23 maj 1844 privilegium av kommersekollegiet i Göteborg att få tillverka tobak och snus. Rörelsen var av liten omfattning och ägde bestånd till 1856.