Sjöbom, Sven

Ort: Göteborg

Hökaren Sven Sjöbom idkade med tillstånd av hallrätten av den 23 augusti 1768 en mindre snustillverkning. Den obetydliga rörelsen upphörde vid hans död 1779.