Sjöberg, Johan

Ort: Göteborg

Hökaren Johan Sjöberg erhöll tillstånd av hallrätten att anlägga en snusfabrik i Göteborg 1795.
Den 22 augusti 1829 anmäldes till magistraten att sonen Johan Fredrik, f. 1805, upptogs som kompanjon.

Företagets namn ändrades då till Johan Sjöberg & Son.
1834 avled Johan Sjöberg under koleraepidemin.
Johan Fredriks son, Johan Rudolf,
f. 1832, hade arbetat i företaget sedan 1847 och han upptogs som delägare efter tillstånd av magistraten den 23 december 1853.

Rörelsen var av ringa omfattning och hade både firma och butik vid Drottninggatan 30. Den nedlades 1863.