Siöström, Petter

Ort: Göteborg

Hökaren Petter Siöström erhöll den 6 maj 1777 tillstånd av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Göteborg. Då han avled 1799 bortarrenderades rättigheterna till hökaren Håkan Esping.

Hökaren Lars Ström ingick äktenskap med Petter Siöströms änka övertog med hallrättens medgivande den 5 augusti 1802 tillverkningen under eget namn.
Den ringa rörelsen upphörde 1806.