Siöberg, Anders

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Siöberg idkade med tillstånd av hallrätten utfärdat 7 december 1773 en mindre snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1777.