Simon, G

Ort: Göteborg

Georg Simon, född 1854 i Polen, drev i anslutning till sin cigarr- och kortvaruaffär en mindre cigarrettfabrikation mellan 1880-1887.
1888 började han som resande vid Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabriksaktiebolag och kvarblev där till Tobaksmonopolets bildande 1915.

1890 var han registrerad som cigarrfabrikör boende i 8:e roten n:r 42 i Göteborg.
Han tillhörde Göteborgs mosaiska församling.
I familjen ingick hustrun Sara Jellin, f. 1858 i Polen samt fostersonen Gustaf Adolf Winberg, f. 1879 i Strömstad
I adresskalendern från år 1900 är han registrerad som cigarrhandlare, boende vid Östra Hamngatan 42.

Personkoppling
Georg Simon