Sernström, Carl

Ort: Göteborg

Handlanden Carl L. Sernström erhöll den 22 augusti 1836 privilegium av kommerskollegium att tillverka snus och tobak i Göteborg.
Rörelsen var obetydlig och nedlades 1845.
1857 drev han handelsfirman C. Sernström & Co. vid Norra Hamngatan 26.