Selling, J R:sen

Ort: Göteborg

Jens Rasmussen Selling föddes i Köpenhamn 1810 och avled 1882.
Han var tidigare fabriksmästare hos Anders Heeghs tobaksspinneri i Göteborg.
Den 10 maj 1839 beviljades han privilegium att inrätta tobaksspinneri i staden.
Den 20 december 1875 övertogs rörelsen av Sophus Fredrik Teodor Krogh, f. 1843 i Danmark, som drev den vidare under namnet J.R. Selling & Co.
Han drev den till den 31 december 1883.
Rörelsen var belägen vid Torggatan 22 i Östra Nordstan.
Hustrun, Clara Maria Krogh (Kollberg), f. 1854 i Gottröra, anmälde den 18 september 1885 att hon ämnade fortsätta tillverkningen men några tillverkningsuppgifter har ej gått att finna.

Familjen bodde år 1890 i 1:a Roten 78 & 79 i Göteborgs domkyrkoförsamling.
De bodde med barnen:

Lily Nikolina, f. 1879
(Sophus dotter i tidigare gifte)
Anton Henrik, f. 1886
Axel Theodor, f.1889
samt pigan Augusta Serafia Andreasdotter, f. 1871 i Svarteborg i Bohuslän