Spargren, Olof

Ort: Göteborg

Lackfabrikanten Olof Spargren erhöll den 30 augusti 1768 hallrättens tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Göteborg.
1778 upphörde den obetydliga rörelsen.