Sjöberg, C

Ort: Kalmar

Constantin Sjöberg och Claes Petersson grundade i slutet av 1870-talet en liten snus- och kardusfabrik i Kalmar. Sjöberg övertog så småningom driften ensam.
1880 köptes rörelsen av Gustaf Flodqvist som tidigare drivit tobakstillverkning i Arvika.

Produkter
Sjöbergs Tupp

Personkoppling
Gustaf Flodqvist