Ringsten, Georg

Ort: Kalmar

Handlanden George Ringsten erhöll den 11 december 1806 tillstånd att driva tobaksfabrik och snustillverkning i Kalmar. Företaget hade en verksamhet av ringa omfattning och upphörde 1821.