Qveckfelt, Carl J.

Ort: Kalmar

Stadsmajoren Carl Jacob Qveckfelt (1732-1777) ansökte hos kommerskollegium att få driva snus- och kardusfabrik i Kalmar.
Enligt ett protokoll från 16 augusti 1771 hänvisades han till stadens hallrätt, som med stöd av 1766 års förordning hade rätt att bevilja dylika privilegier. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.