Möller, Sophia W.

Ort: Kalmar

Sophia Wilhelmina Möller, f. Kramer (1805-1888) var änka efter sockerbruksmästaren Johan Henrik Filip Möller (d. 1845 i en ålder av 61 år).
Sophia anhöll om tillstånd att idka snus- och kardustillverkning i Kalmar för att kunna försörja sig och sina fyra minderåriga barn.
Det beviljades den 2 november 1846.
Paret hade gift sig 12/7 1822 i Kalmar.

Tillsammans med sin syster, fru Charlotta Engström, hade hon redan vid nio års ålder fått hjälpa modern, änkefru Kramer, f. Rettig, med dennes tobakstillverkning (Se Harmsén, Kalmar).

Den obetydliga rörelsen nedlades i början av 1850-talet.

Sophia Möller dog den 23/2 1888 i gastroenterit i en ålder av 85 år 9 månader och 28 dagar. Hon bar då titeln fabrikör.

Personkoppling
Anna Sophia Johanna Rettig