Seglorin, Anna M.

Ort: Göteborg

Änkan ”madame” Anna Maria Seglorin beviljades den 11 februari 1767 av magistraten tillstånd att tillverka snus och tobak till karduser. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.