Seldener, Herman (Göteborg)

Ort: Göteborg

Kämnärsrättsnotarien, vice auditören och organisten i Kristine församling i Göteborg, Herman (Henrik) Hermansson Seldener, 1768-1859, erhöll den 12 mars 1799 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och karduser.
Oklart om någon tillverkning kom igång.

Herman Seldener erhöll nytt tillstånd den 1 augusti 1817. 1834 nedlades den blygsamma rörelsen.

Herman Seldeners far, som bar samma namn som sonen, var tobaksfabrikör i Karlshamn.

Även Herman Seldeners son, Pehr Seldener kom att ägna sig åt tobakstillverkning, först i Göteborg och därefter i Varberg.

Personkoppling
släkten Seldener