Schultz, F.C.

Ort: Göteborg

F.C. Schultz erhöll den 17 oktober 1810 kommerskollegii privilegium att karva tobak i Göteborg.
Samtidigt beviljades tillstånd att från utlandet införa tre stycken ”skärlådor”. Rörelsen drevs under firma F.C. Schultz och var av obetydlig omfattning. Den nedlades kring 1815.