Schultz, Christ.

Ort: Göteborg

Sjötullsbesökaren Christ. Schultz, bördig från Norrköping, där han arbetat i snusfabrik, tilldelades den 11 juni 1801 av hallrätten tillstånd att tillverka snus i Göteborg.
Han hade förut inrättat och förestått handlanden Carl Lundgrens snusfabrik i staden.
Rörelsen var av ringa omfattning nedlades 1803.