Sefström, Eric

Ort: Halmstad

Assessorn i kommerskollegium, borgmästaren Eric Sefström (1736-1812), beviljades 1796 privilegium att tillverka ”såväl allehanda sorter snus och rappé, karott och spanskt snus som karduser”.
Redan 1798 överläts företaget på hovrättskommissarien Jöns Norlander, som den 20 juni 1800 enligt resolution överlämnade rörelsen till kungl. sekreteraren Pehr Fredrichson (1760-1808).
Någon fabrikation verkar denne aldrig påbörjat. Han flyttade strax därpå till Stockholm där han övertog det Apelgrenska spinneriet.
(se vidare Apelgren, Stockholm)