Schoten, Diedrich von

Ort: Halmstad

Diedrich von Schoten beviljades den 17 oktober 1727 privilegium att driva tobaksspinneri i Halmstad. År 1731 indrog accisrätten rättigheterna, då han föregående år inte spunnit den föreskrivna mängden av 14 000 skålpund tobaksblad.

Kommerskollegium avgjorde, att Schoten skulle få bibehålla sitt privilegium mot det, att han 1731 förarbetade inte endast 14 000 skålpund utan även de från förra året resterande 1 500 skålpund tobaksblad ”så att societeten på det sättet icke kan sägas komma att lida”.
Resolutionen häröver meddelades den 2 oktober 1731.

Diedrich hade systern Catharina Cornelia von Schoten, född i Riga 1712 , död 39/7 1762 i Laholm, och gift med tobaksspinnaren Peter Petersson i Halmstad som sedan 1730 arbetade i Diedrich von Schotens fabrik i Halmstad.