Liljebäck, L.G.

Ort: Haparanda

Handlanden och urmakaren Lars Gustaf Liljebäck (f. 12/4 1881, d. d. 13/11 1873) drev under en period tobaksfabrikation i Haparanda. Det finns fortfarande oklarheter kring omfattningen och tiden för tobakstillverkningen.

Liljebäck finns upptagen i Svensk Handelskalender 1895 enligt följande:

Handlande:
Liljebäck, L.G. (A.A. o. C.A. Liljebäck), div., exp. av vikt., tjära o. lappmarksvaror, 1854, 11,200

A.A. Liljebäck var även vice konsul för Danmark
C.A. Liljebäck var 1896 vice konsul för Ryssland

Alfred Liljebäck och Abraham Zackrissohn (f. 16/1 1830 i Kemi, d.  7/5 1913) upptas i Sv. Handelskalender 1896 som innehavare av Haparanda spirituosahandel.

L.G. Liljebäck utgav bland annat tobakskardusen PARASTA No II

Cigarrfabriken:
Under denna rubrik beskriver Olof Hederyd cigarrfabriken i Salmis. För närvarande har jag inte lyckats utreda om detta är samma fabrik som Liljebäck hade.
”Handlanden Abraham Zackrisson kom till Hietaniemi och blev lanthandlare där 1855. Han fick burskap i Haparanda och tillsammans med en kompanjon startade han en cigarrfabrik i Salmis. Det producerades 700 000 cigarrer mellan mars 1880 och mars 1881.
Produktionsvärdet var c:a 40 000 kr. Man lade ner cigarrfabriken efter c:a fem år. I dag ser man bara grunden av huset vars storlek är c:a 5 x 8 meter.”

Svenska Handelskalender 1895:
Vesterbottens ensk. banks afd. kontor. styr. bl.a. Abrah. Zackrissohn.

Handlande: Zackrissohn, Abrah. div.,exp. af vikt., lax, tjära o. lappmarksv., 1862, 7,400

 

Abraham Zackrisson var gift med Maria Persson (f.1836, d. 1895) från Sunne, Värmland. De hade fosterdottern Beda Maria Zachrissohn född 1875 i Stockholm.

L G Liljebäck avled 1873.
I folkbokföringsregistret för 1880 finns handlandeänkan och seminarieförestånderskan Katharina Liljebäck, f. 1816 i Nedertorneå, med barnen:
Oskar, f. 1846 i Nedertorneå, d. 1894, fil.kand, rektor
Carl Alfred, f. 1849 i Nedertorneå, handlanden
Hilma Johanna, f. 1852 i Nedertorneå
August Antonius, f. 1856 i Nedertorneå, död 1930
Hildur, f. 1862 i Nedertorneå

Samtliga boende i Haparanda stad.

År 1881 avled Katharina och handlanden Carl Alfred Liljebäck ansvarade för hushållet och där även ingick syskonen Hilma och August Antonius

År 1900 återfinns handlanden August Anton boende med familj i N:o 44 Haparanda:
Deddy Olivia Paavola, f. 1856 i Finland, hustru, död 1933
Karl Ejnar, f. 1884 i Finland
Karl Bertil, f. 15/4 1892 i Nedertorneå, död 29/3 1974. Gift med Märta Katarina, f. 1897, d. 1972.
Oskar Antonius, f.15/6 1893 i Nedertorneå, död 1974 kontorist
Ellen Maria, f. 1895, död 1895
Alfred Egon, f. 1896 i Nedertorneå, död 1922
Ellen Ingeborg, f. 1900 i Nedertorneå

År 1900 återfinns handlanden och consuln Karl Alfred boende i N:o 54 Haparanda:
Hilma, syster
Ivar, f. 1887, d. 27/1 1961, son till Oskar

Produkter
Parasta II