Schön, Theodor

Frans Theodor Eugen Schön föddes i Salems socken (Högtorp, Ladvik) i Södermanlands län den 14/9 1824. Tillsammans med brodern Viktor drev de tobaksfabrik under firma T. Schön & C:o i Karlstad. Då brodern Viktor lämnade rörelsen upp tog han Anders Brattström som kompanjon.
Theodor avled i morbus Brighti (njursjukdom) som ogift i Karlstad den 5/9 1881. Han bodde då i fastigheten 136.

Fabrikskopplingar
Frykman, Eric & Co. karduskarveri och snusfabrik