Schöldström, Johan

Johan Anders /Andreas/Schöldström föddes 25/5 1825.

Utdrag ur mantalsregistret: (Stockholm)

Årtal Yrke Församling

1847 cigarrarbetare Maria nedre
1848 cigarrmakargesäll Maria södra
1849 dito
1850 dito
1851 cigarrarbetare Maria södra
1852 dito Katarina norra
1853 dito
1854 dito
1855 tobaksarbetare Maria norra
1856 cigarrarbetare Maria norra
1857 tobaksarbetare Maria norra
1858 dito
1859 dito
1860 cigarrarbetare Maria norra
1861 dito Maria södra
1862 dito
1863 dito
1864 dito
1865 cigarrfabrikör Maria södra
1866 cigarrfabrikör Ladugårds-
land nedre

Fabrikskopplingar
Wanselin, Schöldström & C:o