Schön, Viktor

Carl Magnus Viktor Knut Schön föddes i Salems församling i Södermanlands län den 22/7 1822. Han anhöll tillsammans med brodern Theodor den 14/3 1861 att få driva tobaksfabrik i Karlstad. Ansökan tillstyrktes av Fabriks- och Hantverksföreningen 4/8 samma år.
Magistraten gav omedelbart tillstånd efter detta. Viktor Schön lämnade dock snart tobaksrörelsen och inköpte Skåreds (nuv. Skåre) frälseegendom dit han flyttade och avled redan 21/5 1867. Han är begravd på Grava kyrkogård.

Fabrikskopplingar
Frykman, Eric & Co. karduskarveri och snusfabrik