Schäfer, Ernst A

Ort: Stockholm

Ernst August Schäfer drev 1879-1881 en obetydlig cigarrtillverkning vid Bryggargatan 3, kv. Blåmannen n:o 9, på Norrmalm.

1884 bodde husägaren och änkefrun Clara Augusta Schäfer kvar på samma adress.
Sannolikt moder till Ernst August.