Schwindern, Arnold von

Ort: Stockholm

Arnold von Schwindern erhöll den 9 juni 1687 privilegium att driva tobaksspinneri i Stockholm. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.

Arnold von Schwindern föddes 1655 och var sannolikt son till Hans von Schwindern som i kring 1540 drev beckbränneri i Finnviken, numera Gäddviken. Där ligger idag även malmgården Svindersvik som senare kom att ägas av Claes Grill, Th. Aspelin som 1853 sålde den till sidenfabrikör Knut August Almgren.