Saur och Intressenter

Ort: Karlskrona

Borgmästaren Claes Sauer, d. 1732, rådmannen Johan Michael Winckler J:r (1695-1732), handlanden och sedermera assessorn Jacob Christoffers, rådmannen Anders Lunnaeus och handlanden Fredrik Granschoug erhöll den 6 augusti 1731 i intressegemenskap privilegium att anlägga tobaksspinneri i Karlskrona.

Assessor Jacob Christoffer (1693-1751), adlad Anckarkrona, son till Thore Christoffers, övertog så småningom manufakturen, som efter hans död, 1755, enligt transportprivilegium den 9 mars 1758 av arvingarna försåldes till handlanden Jacob Wimmermark. Han drev fabrikationen till sin död omkring 1767 då rörelsen upphörde.