Santesson, C.G.

Ort: Karlskrona

Bokbindaren Carl Gustaf Santesson (f. 1837) drev under år 1863 en snustillverkning av ringa omfattning.