Saur, C. och Osterman, C.

Ort: Karlskrona

Handelsmännen Claes Saur, sedermera borgmästare (d. 1732) och Christopher Osterman (f. 1638 i Tyskland, d. 1718) erhöll den 8 juli 1690 resolution att driva tobaksspinneri i staden.

Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats. Saur kommer senare tillbaka och starta tobaksfabrikation. (Se Saur och Intressenter, Karlskrona)
Även Osterman blev sedermera borgmästare.