Saxen, Barthold von

Ort: Karlskrona

Kommissarien Barthold von Saxen erhöll den 26 april 1731 privilegium på att driva tobaksspinneri i Karlskrona.

Rättigheterna transporterades den 9 maj 1738 på Jonas Olofsson-Lund.
Enligt resolution av den 4 augusti 1741 upptogs medintressenten Sven Johansson Alm (1713-1768).

Företaget lades ned kring 1765 då de inte kunde uppfylla privilegiebestämmelserna avseende svenska tobaksblad.

Lund anhöll 1771 att åter få starta rörelsen och stämpla endast i den mån han tillverkade något. Han fick avslag och han gjorde en ny begäran 1775 med samma resultat.