Sandéns, Carl Fr. Cigarrimport

Ort: Göteborg

Carl Fr. Sandéns Cigarr-import hade ingen egen produktion men importerade egna märken.
Företaget startades 1875 för import och försäljning av tobaksvaror med cigarrer som specialitet.

Carl Fredrik Sandén efterträddes av sin son, Carl och denne 1920 av V. Walther som varit anställd sedan 1882 varav 30 år som föreståndare.
Kundkretsen fanns huvudsakligen i Göteborgsregionen.
Företaget låg på Södra Hamngatan 53 i Göteborg och hade telefon: 30922 senare 130922.
Under företagets sista år hade det flyttat till Fredsgatan 1.

Carl Fredrik Sandén föddes 1850 i Uddevalla.
Han hade systern Axelina Hilda Matilda, f. i Göteborgsdomkyrkoförsamling 7/5 1859, d. 14/10 1901.

Carl Fredrik fick sedermera sonen Carl.

1890 bodde Carl Fredrik och Axelina tillsammans med modern, husägarinnan Christina Mathilda Sandén Jonsson, f. 1825. De bodde i Göteborgs Gustavi församling, 7:de roten, Qvarteret 11.

År 1900 bodde Carl och systern kvar i fastigheten.

Företaget antog senare namnet Carl Fr. Sandéns Eftr. och därefter Sandéns Tobaksimport.

Oklart när företaget upphörde men fanns kvar åtminstone 1982.

Produkter
CFS  Blandning
Consuelo 
Cortina

Havanna-Sambesi
Idyll (Sandén)
Nikotin Freien Cigarren
Record (CFS)
Sandéns 10:a
Sandéns Diplomat
Sandéns President
Sandéns Reklam Brasil