Sandéns Reklam Brasil

Tillverkas av: Sandéns, Carl Fr. Cigarrimport

Cigarr importerad av Sandéns Eftr. Tobaksimport i Göteborg.