Sandahl, Johan A.

Ort: Göteborg

Handlanden Johan Adam Sandahl beviljades den 30 september 1831 tillstånd av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Göteborg.
Genom kommerskollegii resolution den 3 augusti 1832 utökades rättigheterna till att även omfatta tobaksspinning. Företaget var av obetydlig omfattning och nedlades vid Sandahls död 1839.