Salomonsen, N

Ort: Göteborg

Nem. Salomonsen, cigarrarbetare född 1817 i Köpenhamn, erhöll den 26 juli 1850 magistratens tillstånd att få anlägga tillverkning av cigarrer. Någon tillverkningsuppgift har ej återfunnits. Salomonsen var mosaisk trosbekännare.