Sammanfattning, Uddevalla

Ort: Uddevalla

Uddevalla hade tobakstillverkning mellan 1719-1826.
Den största delen var tobaksspinnerier, 7 st, och först på slutet av perioden förekom 2 snusfabrikationer. Någon cigarr- eller cigarrettillverkning synes ej förekommit.