Larsson, Anders

Ort: Uddevalla

Borgmästaren Anders Larsson (1623-1699) erhöll den 9 juni 1687 privilegium att anlägga tobaksspinneri i Uddevalla. Företaget ägde bestånd endast i några år.