Fehman, Johan

Ort: Uddevalla

Handlanden i Göteborg och Uddevall, löjtnanten Johan Fehman (1672-1746), fogde över gymnasiegodsen I Bohuslän, erhöll den 8 maj 1706 privilegium att i intressegemenskap med Johan Holtz och rådmannen Petter Schauw driva tobaksspinneri i Uddevalla.

Rättigheterna uppsades år 1710 då rörelsen icke bar sig på grund av krigstider. Även hade fabrikshuset “som de med stor omkostnad uppfört, blivit taget till Kungl. Maj:ts tjänst och gjort till magasinshus”.

Fabrikationen verkar ha återupptagits senare. Den 30 januari 1715 uppges att tobaksmanufakturisten Holtz i Uddevalla hade klagat hos kommerskollegium över att tullförpaktarna i Göteborg begärt för hög tull av honom för importerade tobaksblad.

Personkoppling

Schauw, Petter