Engström, Christian

Ort: Uddevalla

Kämnärspreses Christian Engström (1704-1777) och Eric Koch anhöll om tillstånd att få driva tobaksspinneri på in- och utländska blad.
Detta ” då många näringslösa och nödlidande skulle kunna vinna sin föda vid verket”. Med undantag för Göteborg fanns vid den tiden i hela Bohuslän endast ett tobaksspinneri (Uddevalla tobaksspinneri).

Ansökan beviljades av kommerskollegium den 12 augusti 1741.
Enligt magistratens registratur fanns ingen tillverkning efter år 1743.

Christian Engström gifte sig den 24/5 1728 med Gretha Bagge.
Christian Engström avled den 25/1 1777 i gulsot i en ålder av 73 år.

Privilegiet överläts den 19 december 1746 på rådmannen och skeppsredaren Anders Hansson Knape och intressenter.
Någon tillverkning kom aldrig till stånd. Anders Knape (3/1 1720-26/10 1786) vigd den 3/11 1758 med Torborg Catharina Hegarth (27/3 1736-6/7 1772) testamenterade redan 1772 större delen av sin förmögenhet till en barnhusinrättning, som förlades på deras egendom Gustavsberg utanför Uddevalla. Barnhemmet blev internatskola för pojkar och var i drift till 1940-talet.