Uddevalla tobaksspinneri

Ort: Uddevalla

Gudmund Berg, tidigare tobaksmästare hos Niclas Bagge i samma stad, erhöll den 5 mars 1728 privilegium att driva tobaksspinneri i Uddevalla.

Efter hans död transporterades rättigheterna på änkan, Elisabet, f. Beck och sonen Andreas enligt resolution av den 19 juni 1735. Företaget kallades Uddevalla tobaksspinneri och ägdes efter moderns död undre 1760-talet av Andreas Berg ensamt.

År 1773 anhöll Berg att få återuppta driften som legat nere en längre tid, dels på grund av smuggling från Norge och dels på grund av att han varit “försumlig i sin hantering”.
Renovation av privilegiet bifölls av kommersekollegium den 13 januari 1774.
Tillverkningen upphörde kring 1777 ” i brist på tillverkningsavsättning”.

Andreas Berg föddes avled 1782. I bouppteckningen finns upptaget verktyg för tobaksberedning, vidare 3 189 skålpund holländska tobaksblad à 2 skillingar ( 133 rdr 12 sk) och 1 600 skålpund svenska d:o à 1 skilling ( 33 rdr 16 sk)

Personkoppling
Gudmund Berg