Rydin, B.H.

Ort: Jönköping

B.H. Rydin erhöll den 20 september 1800 privilegium att tillverka snus i Jönköping.
Efter hans död i början av 1820-talet övertogs rörelsen av hans son Henrik.

Den 17 mars 1834 transporterades företaget på rådmannen Johan Samuel Rydin (1794-1840).
Tillverkningen var av ringa omfattning och upphörde kring 1840.