Runqvist, Abraham

Ort: Jönköping

Hökaren Abraham Runqvist erhöll den 28 november 1787 hallrättens tillstånd att tillverka snus i Jönköping.
Rättigheterna överläts efter några år på hökaren Nils Törnroth.
Tillverkningen var av ringa omfattning upphörde i början av 1790-talet.