Risberg, Sven

Ort: Jönköping

Den 25 september 1784 erhöll Sven Risberg tillstånd av hallrätten att bereda snus. 1788 upphörde den obetydliga rörelsen.