Pettersson, Henning

Ort: Jönköping

Den 15 februari 1801 erhöll Henning Pettersson tillstånd av hallrätten att bedriva snustillverkning i Jönköping.
Omkring 1810 nedlades den obetydliga rörelsen.