Sandahl och Intressenter

Ort: Jönköping

Bengt Sandahl, Gabriel Forsberg och Olof Beckman erhöll den 26 oktober 1774 tillstånd att tillverka snus i Jönköping. Efter Sandahls död omkring 1785 övertog sterbhuset hans andel.
I slutet av 1790-talet var Forsbergs son, H.L. Forsberg, ensam innehavare.
Det oansenliga företaget nedlades kring 1800.