Ryberg, Samuel

Ort: Skövde

Riksdagsfullmäktigen och rådmannen Eric Arfvidsson Hasselberg (f. kring 1703, död 1773) anhöll 1762, på grund av det elände och den fattigdom, som genom 1759 års stora eldsvåda drabbat staden Skövde, få anlägga tobaksspinneri.

Begäran bifölls den 9 februari 1763, och privilegiet utställdes på borgaren Samuel Ryberg. Några tillverkningsuppgifter har inte anträffats.