Cigarrfabriken Primus, Huvudsta

Ort: Solna

F. cigarrmakaren hos W:m Hellgren & C:o, Johan Theodor Pettersson, grundade den 8 februari 1901 en cigarrfabrik i Huvudsta, Solberga, tel: 38, under namnet cigarrfabriken Primus. Fastigheten låg i kvarteret Skuggan 73, Trädgårdsgatan 10.
Familjen flyttade till Solna 21/10 1902 och återflyttade till Stockholm den 31/3 1903.
Fabrikationen flyttade efter något år in till Stockholm. (Se vidare Cigarrfabriken Primus, Stockholm)

1902, innan flytten, bodde familjen på Wollmar Yxkullsgtan 15 C (kv.Draken 18) där de hade 4 r.o.k till ett pris av 620 kronor per år. Han hade även egen bod med namnet Cigarrfabriken Primus, tel: a.t. 135 58 på Timmermansgatan 29 vilket är samma fastighet som bostaden.
Mellan 1900-1905 hade han cigarrhandel vid Folkungagatan 42.

Personkoppling
Johan Theodor Pettersson

Produkter:

Primus 1

 

Fastigheten Solberga i Huvudsta. Albydal i bakgrunden.