Karlsson, Matilda Amanda (Solna) cigarrtillverkare

Ort: Solna

Bodbiträdet, hos tobakshandlaren Frans Lundberg, Matilda Amanda Karlsson, föddes i Frustuna  (Gnesta,Södermanland) 1867 drev från och med 1910 en liten cigarrfabrikation i fastigheten Hagalundsvägen 10 (Norra Hagalund n:o 14, sedermera Hagavägen 34) i Solna.

Hon arbetade många år som biträde i Frans Lundbergs cigarrbutik vid Observatoriegatan 15.

Rörelsen var av ringa omfattning och inlöstes av Tobaksmonopolet 1915.

Personkoppling
Matilda Amanda Karlsson
Frans Gustaf Lundberg

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Fastigheten vid Hagalundsvägen 10 (senare Hagavägen 34) 

 

Igensatt butiksingång på hörnan.