Marin, Helmer

Ort: Steneby (Älvsborgs län)

Lantmätaren Helmer Marin (1811-1866) fick den 3 juli 1846 tillstånd att anlägga tobaks- och snusfabrik i Åsen, Steneby socken av Älvsborgs län. Någon tillverkningsuppgift har ej kunnat påträffas.