Kamp, Lars

Ort: Strömstad

 

Tullförvaltaren Lars Kamp (1700-1772) erhöll den 24 oktober 1764 tillstånd att flytta sitt tobaksspinneri från Marstrand till Strömstad. (se Printz, Marstrand).

Han hade i Strömstad tillträtt en befattning som postmästare, jaktlöjtnant och tullkontrollör. Samtidigt upptog han som medintressent handelsmannen och kaptenen vid Bohusläns gröna dragoner Wilhelm Albrecht d´Orchimont (1716-1787) som 1734-1736 varit i tjänst hos konung Stanislaus av Polen.

Kapten d´Orchimont hade tidigare varit gift med dottern till assessorn och tobaksfabrikören J. Strömdal i Strömstad.
Kaptenen gifte om sig med Barbara Busk, systerdotter till kaparkaptenen Lars Gatenhielm (Lasse i Gatan) och änka efter rådmannen och tobaksfabrikören Georg Gammal i Varberg.

Lars Kamp avgick 1767 ur intressetskapet och återflyttade till Marstrand för att där bli tullinspektör, snusfabrikör och skeppsredare till sin död 1772.
I hans ställe inträdde handlanden Johan Schöning som ägde en tredjedel av företaget.
Fabrikationen upphörde 1771 ”tillfölje lurendrejerier från Norge, som med all force sökt undersälja den så i skärgården, som längs gränsen, där smaken för den holländska tobaken från Norge, där den är förbjuden att säljas inom riket, men lovgiven tullfri att införas för avyttring på Sverige, är så inritad, att ingen annan här i orten passar menigheten”.

Rättigheterna överläts den 27 november 1773 på handelsmannen Olof Hjort för en summa av 1 500 daler silvermynt. Den senare försålde enligt privilegium den 8 februari 1776 företaget till samma pris till handelsmannen Hindric Ekström.
Någon tillverkning påbörjades aldrig av honom.
Han flyttade istället samma år till Marstrand och blev mäklare och skeppsredare i stadens porto francoinstitution. Hindric Ekström avled 1815.