Carlsson, Johan

Ort: Skänninge

Johan Carlsson drev med tillstånd av hallrätten ett mindre snusmaleri år 1818 i Skänninge.
Den obetydliga rörelsen nedlades redan efter några år.