Rosenander, Carl E.

Ort: Göteborg

Handlanden Carl Evald Rosenander erhöll den 13 oktober 1846 kommerskollegii privilegium att driva tobaksfabrik i Göteborg.

Rörelsen, som var av obetydlig omfattning upphörde i februari månad år 1848.
Rosenander avled i april 1848.
Den 19 maj 1848 anmäldes att rörelsen fortsattes av hans moder, fru Petronella Andersson, hans broder And. P. Andersson och systern genom hennes förmyndare P. Mjöberg. Tillverkningen förefaller aldrig påbörjats .